هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات