هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی