هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی