هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی