هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی