هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی