هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
دوو دوغ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت