هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت