هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت