هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت