هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت