هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات