هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات