هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات