هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات