هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت