هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور های ماجراجویی