هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور های ماجراجویی