هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور های ماجراجویی