هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین