هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین