هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین