هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات