هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات