هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........