هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور گردشگری روستایی