هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری روستایی