هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری روستایی