هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت