هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت