هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........