هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........