هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........