هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........