هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت