هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت