هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت