هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت