هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت