هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت