هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت