هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت