هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت