هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ویژه

........