هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور های ویژه

........