هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور های ویژه

........