هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ویژه

........