هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت