هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات