هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات