هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت