هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت