هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت