هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت