هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت