هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات