هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات