هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

قلعه ها