هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر