هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

پارک ها