هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

پارک ها