هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات