هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات