هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........