هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........