هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........