هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........