هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........