هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........