هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........