هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت