هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت