هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت