هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت