هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات