هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات