هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات