هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات