هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات