هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات