هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت