هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت