هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت