هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت