هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت