هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت