هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت