هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت