هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت