هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت