هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت