هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت