هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت