هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت