هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت