هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت