هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت