هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت