هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت