هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت