هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت