هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت