هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت