هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت