هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت