هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت