هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت