هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت