هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت