هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت