هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت