هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت