هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت