هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت