هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت