هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت