هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت