هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت