هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت