هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت