هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت