هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت