هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت