هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت